Du kan velge å se videoen med teksting

Ny CD med vakre julesanger!

Kristus valgte å forlate sin posisjon i den himmelske herlighet for å bli født inn i vår verden som det lille barnet Jesus. Derfor feirer mennesker over hele verden hans fødsel i Betlehem hver jul.


Selv om Israels folk hadde kunnskap om alle profetiene som forutsa at Messias skulle komme, var det veldig få som forstod at det var han som ble født i en stall i Betlehem. De tre vise menn var blant de få som som hadde regnet ut at en konge, en frelser skulle komme på den tiden i historien.


Det er nå mer enn 2000 år siden Jesus gikk omkring her på jorden. Før han dro tilbake til himmelen, lovte han å komme igjen for å ta oss med, ”så dere skal være der jeg er.”


Men vi må være oppmerksom, slik at vi ikke gjentar historien og glemmer hans fantastiske løfte. Bibelen forteller oss at han kommer snart igjen. Vær sikker på at du er blant dem som er klar til å ta i mot vår frelser når han kommer igjen andre gang.


Vårt ønske om utfrielse gir oss en grunn til både å feire hans første komme og med glede se frem til hans andre komme. Hele året, og ikke bare i desember.


Her ser du fire av sangene fra vår forrige CD, The Seventh Day

1

It’s a Miracle

2

Let Us Go To Bethlehem

3

Jesus, We Praise You

4

Our Savior Now Is Born

5

A Light For This World

6

The Greatest Gift Of All

7

Shine On Us, You Holy Child

8

Bridges of Faith

9

Hosanna In The Highest

10

In Perfect Harmony

11

Messiah! He’s the King!

12

Christmas All The Year